Dagsorden til møde 21/11-22

Dagsorden 21/11-22

DAGSORDEN - Møde i Trafikgruppen mandag den  21. november 2022 kl. 19.30

1. Tema: Opsamling på borgermødets emner vedrørende trafik-, prioritering o videre forløb

1a. Beder

1b. Malling

1c Mindre byer og landområder 

2. Orientering og drøftelse af byrådets prioritering af midler til cykelstier 

3. Input på andre sager fra arbejdsgruppens deltagere

rev. 16.11.22 Daniel Pedersson

Mail: danielrspedersson@gmail.com

Børge Terkelsen 17.11.2022 13:39

Se venligst på hjemmesiden under Trafikgruppen Dagsorden http://www.beder-malling-ajstrup.dk/452947671

Nyeste kommentarer

17.11 | 13:39

Se venligst på hjemmesiden under Trafikgruppen Dagsorden http://...

17.11 | 11:37

Er der en dagsorden til mødet i trafikgruppen på mandag?

15.06 | 15:11

Se Fællesbladet.dk eller i det trykte blad side 2

10.06 | 21:55

Hvornår er sidste indlevering til næste nr?