Generalforsamling 2023

Torsdag den 16. marts 2023 kl 19:30 på Malling Kro

Dagsorden efter vedtægterne:


 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Godkendelse af nye medlemmer

 4. Beretning om forretningsudvalgets virke i den forløbne periode

 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

 6. Indkomne forslag

 7. Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

 8. Valg af:

  1. Formand- lige år: Jørgen F. Bak (ikke på valg)

  2. Kasserer- ulige år: Børge Terkelsen (modtager genvalg)

  3. Forretningsudvalgetsøvrige medlemmer - tre på ulige år, tre på lige årsamt evt.suppleanter

   • Povl Nørgaard (modtager genvalg)

   • Hans Oluf Schou (modtager genvalg)

   • Morten Sejersen (modtager ikke genvalg)

   • Steen Bording Andersen (ikke på valg)

   • Daniel Pedersson (ikke på valg)

   • Birgitte Skjøtt (ikke på valg)

  4. 2 revisorer - hvert andet år skiftevis samt en revisorsuppleant hvert år

   • Bodil Rasmussen(modtager ikke genvalg)

   • Bent Oxvig (ikke på valg)

 9. Eventuelt


Nyeste kommentarer

17.11 | 13:39

Se venligst på hjemmesiden under Trafikgruppen Dagsorden http://...

17.11 | 11:37

Er der en dagsorden til mødet i trafikgruppen på mandag?

15.06 | 15:11

Se Fællesbladet.dk eller i det trykte blad side 2

10.06 | 21:55

Hvornår er sidste indlevering til næste nr?