Velkommen til Beder Malling Idrætsforening

Beder-Malling Idrætsforening BMI
Bredgade 5, 

8340 Malling

BMIs hjemmeside er der link til alle 16 afdelinger

Beder Malling Idrætsforening

BMI har hjemsted i Egelund Idrætscenter mellem Beder og Malling, 12 km syd for Århus.

BMI blev stiftet i oktober 1977 ved en sammenlægning af I. F. Egelund og Beder Idrætsforening. Disse to foreninger er begge dannet ved tidligere sammenlægninger af foreninger i området. Rødderne går så langt tilbage som til slutningen af 1800 tallet.
BMI er med sine ca. 3.000 medlemmer fordelt på 16 afdelinger én af de største idrætsforeninger i Århus Kommune.


BMI tilbyder aktiviteter på Beder og Malling skoler samt i Egelund Idrætscenter. 
BMI er en breddeforening, som lægger vægt på at kunne tilbyde idrætslige aktiviteter for enhver i vores lokalområde.


Organisation BMI består af en Hovedforening samt 11 idrætsafdelinger (badminton, basket, fodbold, gymnastik, håndbold, motion, petanque, skydning, svømning, tennis og volleyball).

Afdelingerne ledes af en bestyrelse, der vælges på afdelingens generalforsamling. Afdelingerne har selvstændig økonomi.

Hovedforeningen ledes af en hovedbestyrelse, idet dog den daglige ledelse varetages af forretningsudvalget.

Hovedbestyrelsen består af samtlige afdelingsformænd og forretningsudvalget.

Forretningsudvalget, der består af hovedformand, næstformand, kasserer og sekretær, vælges på generalforsamlingen.

Nyeste kommentarer