Trafikgruppen Beder-Malling-Ajstrup

NYT om Trafikgruppens fremtidige arbejde


Forretningsudvalget har den 16/11/23 besluttet at nedlægge Trafikgruppen med øjeblikkelig virkning.


Forretningsudvalget fortsætter med at have en ansvarsperson for trafik og infrastruktur, som vil stå for kommunikation med kommunen og den demokratiske forankring af beslutninger til lokalområdet. Alle henvendelser vedrørende veje og stier, kollektiv trafik og anden trafikal infrastruktur kan stilles til den trafikansvarlige i Forretningsudvalget.


Daniel Pedersson er udpeget som trafikansvarlig og kan kontaktes på 

danielrspedersson@gmail.com eller ved at sende en mail til Forretningsudvalget.

Trafikgruppens oprindelige formål  

Trafikgruppens formål: At gennemgå steder i Beder-Malling-Ajstrup-området, hvor de trafikale forhold ikke er optimale. Vi vil i gruppen forsøge at samle og kvalificere forslag til ændringer og prioriteter for Fællesrådet.Gruppen mødtes indtil nov. 2023 fire gange om året - og efter behov. De faste møder lå på den anden eller tredje mandag i månederne februar, maj, august og november kl. 19.30. Gruppen mødtes i Foreningernes Hus i Malling, Gammel Østergårdsvej 20, 8340 Malling.

Bent Olsen 17.11.2022 11:37

Er der en dagsorden til mødet i trafikgruppen på mandag?

Nyeste kommentarer